Gizlilik sözleşmesi

 1. Anlaşmanın konusu.
  • Bu sözleşme, AvtoTachki.com web sitesi için geçerlidir ve bu sitelerin kullanıcısı ile sitelerin sahibi (bundan sonra AvtoTachki.com) arasında imzalanır.
  • Bu Sözleşme, Kullanıcının Kişisel Verilerinin ve AvtoTachki.com'un site kullanıcılarından aldığı diğer bilgilerin elde edilmesi, saklanması, işlenmesi, kullanılması ve ifşa edilmesi prosedürünü belirler. Kişisel veriler Kullanıcı tarafından doldurulur.
  • AvtoTachki.com sitelerinden herhangi birinde bilgi vermek, duyuru yapmak veya siteyi kullanmak için, Kullanıcı bu Sözleşmeyi dikkatlice okumalı ve şartlarını tam olarak kabul etmelidir. Bu sözleşme ile tam Sözleşmenin onaylanması, sitenin Kullanıcı tarafından kullanılmasıdır.
  • Kullanıcının, işbu sözleşme şartlarını kabul etmediği veya sözleşme yapma hakkı varken yasal yaşına gelmemiş veya adına bilgilerin gönderildiği firmanın yetkili kişisi olmaması halinde bilgi, ilan verme, siteyi kullanma hakkına sahip olmadığını, reklam.
  • Kullanıcı, siteyi kullanan sitelerde bilgi yayınlayarak veya bu verileri başka bir şekilde sağlayarak ve / veya site içinde herhangi bir işlem gerçekleştirerek ve / veya Sitenin herhangi bir bölümünü kullanarak, işbu Sözleşmenin şartlarına açık bir şekilde rıza gösterir ve AvtoTachki.com'a, kullanıcının kişisel verilerini bu Sözleşmenin koşulları altında alma, saklama, işleme, kullanma ve ifşa etme hakkı verir.
  • Bu Sözleşme bir düzenleme yapmaz ve AvtoTachki.com, kullanıcının kişisel verilerinin ve diğer bilgilerin AvtoTachki.com'a ait olmayan veya AvtoTachki.com'un çalışanı olmayan üçüncü şahıslara alınması, saklanması, işlenmesi, kullanılması ve ifşa edilmesinden sorumlu değildir. .com, Kullanıcı bu kişilerin sitelerine, ürünlerine veya hizmetlerine AvtoTachki.com veya haber bültenini kullanarak erişmiş olsa bile. İşbu Sözleşmenin anlaşılmasında gizli bilgiler, yalnızca sitenin veri tabanında şifrelenmiş durumda saklanan ve yalnızca AvtoTachki.com tarafından kullanılabilen bilgilerdir.
  • Kullanıcı, kişisel verilerinin ve yetkilendirme verilerinin güvenliğine ve korunmasına yönelik ihmalkar bir tavır sergilemesi durumunda, üçüncü şahısların hesabına ve kullanıcının kişisel ve diğer verilerine yetkisiz erişim sağlayabileceğini kabul eder. AvtoTachki.com, bu tür erişimin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.
 2. Kişisel verileri elde etme prosedürü.
 1. AvtoTachki.com kişisel bilgileri toplayabilir, yani: adı, soyadı, doğum tarihi, iletişim numaraları, e-posta adresi, Kullanıcının ikamet ettiği bölge ve şehir, kimlik şifresi. Ayrıca AvtoTachki.com başka bilgiler de toplayabilir:
  • Bağımlı hizmetler sağlamak için çerezler, örneğin ziyaretler arasında alışveriş sepetinde veri depolamak;
  • Kullanıcının IP adresi.
 2. Tüm bilgiler tarafımızdan olduğu gibi toplanır ve veri toplama sürecinde değişmez. Kullanıcı, kişisel verilerle ilgili bilgiler de dahil olmak üzere doğru bilgiler vermekten sorumludur. AvtoTachki.com, gerekirse, sağlanan bilgilerin doğruluğunu kontrol etme ve ayrıca Kullanıcıya hizmet sağlamak için gerekirse sağlanan bilgilerin onayını isteme hakkına sahiptir.
 3. Kullanıcı hakkındaki bilgileri kullanma prosedürü.
 4. AvtoTachki.com, sizi AvtoTachki.com'un bir kullanıcısı olarak tanımlamak için adınızı, bölgenizi ve yaşadığınız şehri, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, şifrenizi kullanabilir. AvtoTachki.com, iletişim bilgilerinizi haber bültenimizi işlemek, yani AvtoTachki.com'dan yeni fırsatlar, promosyonlar ve diğer haberleri size bildirmek için kullanabilir. Kullanıcı, iletişim bilgileriyle posta göndermeyi her zaman reddedebilir. Kişisel verilerin işlenmesi, medeni hukuk ilişkilerini, vergi ve muhasebe ilişkilerini uygulamak, hizmetlerin sağlanması için sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek, site hizmetine erişim sağlamak, müşteriyi site kullanıcısı olarak tanımlamak, hizmet sunmak, hizmet sunmak, işlemek amacıyla gerçekleştirilebilir. ödemeler, posta adresleri, ikramiye programlarının oluşturulması ve uygulanması, posta, e-posta yoluyla ticari teklif ve bilgilerin gönderilmesi, yeni hizmetler sunulması, sözleşme konusu dışında herhangi bir bilginin aktarılması, takas işlemlerinin yapılması, raporların sunulması, muhasebe ve yönetim muhasebesinin sürdürülmesi, kalitenin artırılması hizmetlerin sağlanması, site hizmetlerinin sağlanması, kişisel veri tabanı sahibinin sitesinde bilgi yayınlama, müşteri duyuruları, site ile çalışmanın basitleştirilmesi ve materyallerinin iyileştirilmesi.
 5. Veritabanına erişim sağlama şartları.
 6. AvtoTachki.com, aşağıda belirtilenler dışında kişisel verileri ve diğer bilgileri üçüncü şahıslara aktarmaz. Kullanıcılar, bu Sözleşmeye uygun olarak, "AvtoTachki.com" a, geçerlilik ve bölge, kişisel verileri ve ayrıca kullanıcıların diğer bilgilerini "AvtoTachki.com" a hizmet sağlayan üçüncü şahıslara ifşa etme hakkını vermişlerdir, özellikle ancak münhasıran değil. siparişler, ödemeler, paket teslimatı. Üçüncü şahıslar, kullanıcı bilgilerini yalnızca AvtoTachki.com'a hizmet sağladıkları takdirde ve yalnızca hizmeti sağlamak için gerekli olan bilgileri kullanabilir. Ayrıca, kişisel verilerin Kullanıcı'nın veya yetkili kişisinin rızası olmadan ifşa edilmesine kanunla belirlenen hallerde ve sadece ulusal güvenlik, ekonomik refah ve insan hakları menfaatleri için izin verilir, ancak münhasıran değil:
  • bu tür veri ve bilgileri talep etme ve alma hakkına sahip devlet organlarının makul talepleri üzerine;
  • AvtoTachki.com'un görüşüne göre, Kullanıcının bu Sözleşmenin şartlarını ve / veya AvtoTachki.com ile Kullanıcı arasındaki diğer sözleşmeleri ve sözleşmeleri ihlal etmesi durumunda.
 7. Bu bilgiler nasıl değiştirilir / silinir veya abonelikten çıkılır.
 1. Kullanıcılar her zaman şunları yapabilir: değiştir / sil kişisel bilgi (telefon) veya abonelikten çıkın. AvtoTachki.com'un Kullanıcı hakkında bilgi gerektiren bazı özelliklerinin çalışması, bilgilerin değiştirildiği / silindiği andan itibaren askıya alınabilir.
 2. Kullanıcının kişisel verileri, Kullanıcı tarafından silinene kadar saklanır. Kişisel verilerin silinmesi veya başka bir şekilde işlenmesi hakkında Kullanıcının yeterli bildirimi, Kullanıcı tarafından belirtilen e-postaya gönderilen bir mektup (bilgi) olacaktır.
 3. Bilgi koruması
 1. AvtoTachki.com, verileri yetkisiz erişim, değişiklik, ifşa veya imhadan korumak için gerekli tüm önlemleri alır. Bu önlemler, özellikle verilerin toplanması, depolanması ve işlenmesi süreçlerinin ve güvenlik önlemlerinin dahili kontrollerini içerir; AvtoTachki.com'un topladığı tüm veriler bir veya daha fazla güvenli veritabanı sunucusunda saklanır ve şirketimizin dışından erişilemez. ağlar.
 2. AvtoTachki.com, kişisel verilere ve bilgilere yalnızca, bizim adımıza gerçekleştirilen işlemleri gerçekleştirmek için bu bilgilere ihtiyaç duyan AvtoTachki.com'un çalışanlarına, yüklenicilerine ve aracılarına erişim sağlar. Bu kişilerle gizlilik taahhüdünde bulundukları anlaşmalar imzalanmıştır ve bu yükümlülükleri ihlal etmeleri halinde işten çıkarma ve adli kovuşturma dahil olmak üzere cezalara maruz kalabilirler. Kullanıcı, 1 Haziran 2010 N 2297-VI tarihli Ukrayna "Kişisel Verilerin Korunması Hakkında" Kanununda öngörülen haklara sahiptir.
 3. Sorularınız olması durumunda iletişim adresi.
 4. Verdiğiniz bilgilerle ilgili sorularınız, dilekleriniz, şikayetleriniz varsa lütfen bize e-posta ile ulaşın: destek@www.avtotachki.com... Kullanıcıya, yazılı talep üzerine ve kimliğini ve yetkisini belirleyen bir belgenin sunulması üzerine, veritabanının yeri hakkında bilgi edinme prosedürü hakkında bilgi sağlanabilir.
 5. Gizlilik politikasındaki değişiklikler.
 6. Bu gizlilik politikasının şartlarını değiştirebiliriz. Bu durumda, şartlar sayfasındaki sürümü değiştireceğiz, bu nedenle lütfen sayfayı periyodik olarak inceleyin. https://avtotachki.com/privacy-agreement Sözleşmede yapılan tüm değişiklikler, yayınlandıkları andan itibaren yürürlüğe girer. Kullanıcı, Siteyi kullanarak, Siteyi kullandığı sırada yürürlükte olan versiyondaki Gizlilik Politikasının yeni şartlarını kabul ettiğini onaylar.
 7. Ek koşullar.
 1. AvtoTachki.com, işbu Sözleşmenin koşullarının yanlış anlaşılması veya yanlış anlaşılması, Site'nin nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar, veri gönderme prosedürü ve diğer teknik konular nedeniyle Kullanıcı veya üçüncü şahıslar tarafından maruz kalınan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu değildir.
 2. Gizlilik Politikasının herhangi bir öneri, madde veya bir kısmı da dahil olmak üzere herhangi bir hükmünün yasaya aykırı veya geçersiz kabul edilmesi durumunda, bu, yasaya aykırı olmayan diğer hükümleri etkilemeyecek, tam olarak yürürlükte kalacaktır ve herhangi geçersiz bir hüküm veya Taraflarca başka bir işlem yapılmadan uygulanamayacak bir hüküm, geçerliliğini ve uygulama olasılığını sağlamak için gerekli olduğu ölçüde değiştirilmiş, düzeltilmiş kabul edilir.
 3. Bu sözleşme, bir reklam vermek de dahil olmak üzere siteyi kullandığı andan itibaren Kullanıcı için geçerlidir ve site, kişisel veriler dahil olmak üzere kullanıcıyla ilgili her türlü bilgiyi sakladığı sürece geçerlidir.
 4. Bu gizlilik politikasını kabul ederek şunları da kabul etmiş olursunuz: Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları Google.